Tông Đơ Dây Cắt Tóc Cho Bé, Gia Đình Surker SK-5602